Onderricht

Het ‘Ik Ben’ – Concept, pas op

 

Bezoeker: Wat is, in eenvoudige woorden, ‘Ik ben’ precies, en wat is het niet?

 

Maharaj: ‘Ik ben’ is een indicatie van je spontane anonieme aanwezigheid, maar het is zonder enige vorm, zonder enige kleur. Er zijn namen gegeven aan ‘Atma’, ‘Paramatma’, ‘God’, alleen maar om te begrijpen, om te communiceren. De werkelijkheid ligt voorbij het voorstellingsvermogen. Er zou geen verwarring moeten zijn. Het klinkt alsof sommige mensen een speciaal huis voor het ‘Ik ben’ hebben gecreëerd…

In het gevorderde stadium is ‘Ik ben’ ook illusie.

 

Nogmaals, wees helder, er is geen ‘Ik ben’, er is geen ‘jij bent’ – dit zijn woorden. Voorafgaand aan zijnheid (beingness), weet je niet wat het ‘Ik’ of het ‘jij’ is. Wat er gebeurd is, is dat je jezelf kunstmatig vormgeeft en zegt, ‘Ik ben’ iemand anders (een individu) en in het licht van die kennis denk je aan en mediteer je op ‘Ik ben’.

 

Je beperkt de Werkelijkheid door het een naam te geven, door het in te sluiten.

Onthoud, ‘Ik ben’ is een concept. We gebruiken alleen maar woorden om te proberen te begrijpen en we wisselen woorden uit waardoor we de aandacht van de onzichtbare, anonieme luisteraar binnenin jou uitnodigen. Alle woorden worden gebruikt met als doel om te begrijpen.

 

Probeer je identiteit te kennen. Probeer je onidentificeerbare identiteit te kennen. De kenner zal verdwijnen. Als je probeert om de Uiteindelijke Waarheid te kennen, zal de kenner verdwijnen. Geen kennis, geen kenner.

 

“Je beperkt je Werkelijkheid door het een naam te geven.”

 

B. Het begrip is dat het ‘Ik ben’ heel diep is…

 

M. Wie begrijpt dat (gelach) ‘Ik ben’ begrijpen? Wie begrijpt dat? Dit alles vereist aanwezigheid, maar jouw aanwezigheid heeft geen enkele gedaante of vorm. Het is vormloos. Geen zijnheid (beingness), geen niet-zijnheid, geen bewustzijn, geen onbewustzijn, geen gewaarzijn, geen niet-gewaarzijn. Geen kenner, geen kennis, etc. Je verwaarloost de ‘iemand’ die al binnenin jou bestaat – de vormloze, onzichtbare iemand. Jij bent Dat. Jij bent Brahman, Atman. ‘Ik’ is net als het luchtruim. Zegt het luchtruim ‘Ik ben’? Het luchtruim is volledig onbewust van zijn bestaan. Evenzo, jouw aanwezigheid is zich volledig onbewust van jouw bestaan.

 

Al deze woorden zijn lichaamskennis. Zijnheid is eveneens een illusie. Wie zegt zijnheid en niet-zijnheid? Toen je het lichaam aantrof creëerde je een groot illusoir veld: zijnheid, niet-zijnheid, gewaarzijn, niet-gewaarzijn, bewustzijn. Je dwaalt in het veld rond en probeert om kennis te onttrekken. Kom uit het veld. Wees onverschrokken, wees moedig!

 

“Je dwaalt in een groot illusoir veld rond en probeert kennis te onttrekken.”

 

B. Is de ‘Ik ben’ beoefening misschien te letterlijk genomen en buitenproportioneel gegroeid? Er is een hoop verwarring hierover, een derde deel van een eeuw sinds Nisargadatta Maharaj’s heengaan. Misschien is het tot iets opgeblazen….

 

M. Wat er gebeurt, is dat toegewijden boeken lezen en op basis van hun lezen, vormen zij een vierkant… en ze verwachten antwoorden binnen het vierkant.

 

“De Meester bevindt zich niet in het vierkant,hij is uit het vierkant.”

 

Dus je moet dit allemaal achterlaten. Wat er ook gerealiseerd is vanuit het bestaan van het lichaam (lichaamskennis), is illusie. Je hebt jezelf in het verwarrende veld gebracht, gebruikmakend van verwarrende woorden. Je bent het slachtoffer van je eigen ideeën, je eigen concepten: ‘Ik ben’, ‘jij bent’, ‘hij’, ‘zij’, ‘Brahman’…

 

B. Wanneer we in ‘Ik ben’ verblijven, nou ja, hoe moeten we in ‘Ik ben’ blijven, of er aan voorbij gaan?

 

M. Vergeet spirituele praat. ‘Ik’ zeggen, is ego. Waarom probeer je in/als Ik te blijven? Het betekent dat je een of ander ego neemt en zegt: Ik ben iemand anders. Ik ben… dit betekent dat je iemand anders bent, en je zoals dit ‘Ik’ moet blijven (gesloten ogen). Dit is dualiteit. Je moet geen moeite doen. In het begin, moet je accepteren dat je ‘ik ben’ in het bestaan is en dat je ‘Ik ben’ alleen door het lichaam kent. Het is een open feit dat het lichaam je identiteit niet is. Maar terwijl je in het ‘ik ben’ verblijft, beschouw je jezelf als iemand anders en, met het subtiele ego, verblijf je als “Ik Ben”. Dit is niet de Uiteindelijke Waarheid en zal je geen geluk geven.

 

Dus, je aanwezigheid is spontaan – denk niet, pas het intellect niet toe. Om in het ‘Ik ben’ te blijven, hoe daar te blijven…. dit is allemaal illusie. Je bent er al in. Het is al in jou. Maar je probeert opzettelijk in het ‘Ik ben’ te blijven. Ik ben iemand anders en ik moet in het ‘Ik ben’ blijven. Illusoir concept! Wees zoals het is! Werkelijkheid! Denk niet na, zet het brein niet onder druk. Het spontane gevoel is slechts dat… Ik ben…er is geen concept. Zoals Nisargadatta zegt: ‘Wat is dit lichaam? Slechts glimpen van ‘Ik’. Slechts de glimpen van ‘Ik’, wat geen vorm heeft, geen kleur, geen getuige, niet iemand die ervaart, alleen… …Maharaj houdt zijn handen omhoog en ontspant en, zegt: ‘Ik’. We proberen het ‘Ik’ te ervaren, om Brahman te zijn, Atman, en om dat te doen, moet je iemand anders zijn.

 

B. Dus is er dualiteit, er is een splitsing?

 

M. Onmiddellijk! Wanneer je zoals dat probeert te blijven. Waarom proberen? Ik wil John blijven. Ik ben John. Je bent John al, dus waarom ‘Ik ben’ John zijn. John is de naam die aan dit lichaam gegeven is, het is niet je Uiteindelijke Werkelijkheid. Evenzo, je spontane aanwezigheid, het bestaan is zonder vorm.

 

B. Ik denk dat het begrip is dat als je in het ‘Ik ben’ blijft, als je mediteert op het ‘Ik ben’, je dan voorbij het ‘Ik ben’ zal gaan. Maar het lijkt erop dat we er niet in slagen om er aan voorbij te gaan.

 

“Je spontane aanwezigheid, het bestaan, is zonder vorm.”

 

M. Kijk, je spontane bestaan manifesteerde zich, dus zonder jou, is er geen enkel middelpunt. Wanneer ik ‘Ik ben’ zeg, blijft het ‘Ik’ daar, het subtiele ego. Doe geen enkele moeite. Neem niet de letterlijke betekenis van deze spirituele woorden, neem liever wat ze proberen duidelijk te maken. Je kunt geen aanwezigheid realiseren via het lichamelijke ‘Ik’.

 

Je bent je eigen Meester. Dus wat je ook leest of waar je ook naar luistert, is in zekere mate nuttig, maar na het bereiken van het uiteindelijke doel, heb je geen adres nodig. Dus hou niet vast aan de letterlijke betekenis van wat de Meester zegt. Wat ze willen overbrengen is het belangrijkst. In het ‘Ik’ verblijven houdt je vast… Je hebt een ballon gecreëerd, een concept, hoe daar te blijven – zo is het niet.

 

Waarom in het ‘Ik ben’ blijven, wanneer je daar al bent? Het enige wat je hoeft te doen, is je realiseren dat het lichaam niet mijn identiteit is. Je doet je voor als iemand anders wanneer je mediteert en daarom is de meditatie duaal geworden.

 

B. Waarom heeft Nisargadatta Maharaj deze leer niet duidelijker gemaakt?

 

M. Luister naar me! Het ‘Ik ben’ is slechts een indicatie, dus je moet het niet teveel analyseren. Ook dit ‘Ik ben’ is een concept, wat misschien te veel benadrukt en verkeerd begrepen is. Al deze meditatie, concentratie, kennis, zelfonderzoek – dit zijn slechts verschillende stappen, een proces en door het Ik, kom je tot de Uiteindelijke Waarheid. Na het krijgen van de overtuiging dat je niet het lichaam bent, is er niets te doen. Je reactie is spontane actie.

 

Je bent al ‘Ik ben’, zonder het te zeggen. Dus je hoeft jezelf slechts in de ware zin te kennen, omdat je spontane, onzichtbare aanwezigheid daar is, aan wie je de naam ‘Ik ben’ geeft. Behalve je Zelfloze Zelf, is er geen ‘Ik ben’. Dus waarom zou je in de kleine wereld van ‘ik ben’ blijven? Je bent daar al – je bent al 24 uur in het ‘Ik ben’, maar je bent je er niet bewust van. Je bent 24 uur samen. Je bent alleen maar ‘Ik ben’. Waarom zou in iets verblijven dat kunstmatig gecreëerd of ingebeeld is, giswerk? Waarom zou je zoals dat ‘Ik ben’ in het vierkant blijven?

 

Dus worstel niet met ‘Ik ben’ – de woorden zijn slechts indicaties van de Uiteindelijke Waarheid en hoe die waarheid je identiteit is, maar het is onzichtbaar en anoniem. Dus beeld het je niet in, raad niet, gebruik geen logica of intellect. Je bent 24 uur Aanwezigheid, dus je hoeft helemaal niet proberen om te zijn, of aan ‘Ik ben’ te denken.

 

– Probeer niet als Ik ben te blijven –

 

 

Het Begingt en Eindigt met Jou.

Jij bent Zoek